Privacy policy

Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste
Muokattu 25.9.2019

1. Rekisterinpitäjä: Reindeer Farm Porohaka
Suopajärventie 610, 97340 Meltaus
Puhelin:  +358 40 143 6929

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:
Katja Alajärvi
Puh. +358 40 143 6929

3. Rekisterin nimi: Reindeer Farm Porohaan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus: Järjestelmän tarkoitus on mahdollistaa nykyisten ja tulevien asiakkaiden asiakasrekisterin pitäminen yrityksistä ja yksityisistä henkilöistä.

5. Rekisterin tietosisältö: Tietosisällön muodostavat rekisteröityjen yksityisten henkilöiden ja yritysten nimi ja yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan suoraan asiakkailta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain Reindeer Farm Porohaan henkilökunnan käytössä.

Privacy Policy in accordance with Personal Data Act (523/99) 10
Created on: 25.9.2019

1. Registrar: Reindeer Farm Porohaka
Suopajärventie 610, 97340 Meltaus
Phone: +358 40 143 6929

2. Registering contact person:
Katja Alajärvi
Tel. +358 40 143 6929

3. Registry name:  Reindeer Farm Porohaka Customer Register

4. Purpose of the Registry: The purpose of the Scheme is to allow the keeping of existing and future clients’ customer records for businesses and private individuals.

5. Data content of the register: The information content consists of the names and contact details of registered private individuals and companies.

6. Regular sources of information: The information is obtained directly from customers.

7. Regular disclosure of information: No transfer of information.

8. Principles of registry protection: The information contained in the register is only available to Reindeer Farm Porohaka staff.